Servis

Uznávání záruční opravy:

U záručních oprav je nutné předložit záruční list s vyplněným datem prodeje a razítkem prodejní organizace, popřípadě doklad o prodeji. Bez předložení jednoho z těchto dokladů není možné uznat oprávněnost reklamace. Servisní organizace jsou oprávněny si před zahájením servisní opravy vyžádat zaslání řádně vyplněného záručního listu (např. e-mailem). Jestliže nebude doložen ani jeden doklad max. do 2 dnů od provedení opravy, nebude reklamace brána jako záruční a bude zákazníkovi vyúčtována. Podmínkou uznání záruky je montáž zařízení provedená dle návodu osobou způsobilou dle předpisů platných v místě instalace. Současně musí být dodrženy technické podmínky pro instalaci zařízení (správné napájecí napětí, prostředí, tlak vody v řadu…)

Upozornění:

Výrobky z nerezového materiálu nesmí být ošetřovány prostředky obsahujícími chlór a jeho sloučeniny. Jejich použití způsobuje poškození povrchu. Používejte výhradně čisticí prostředky určené pro nerezové materiály!

Více informací k údržbě naleznete zde: https://www.sanela.cz/ke-stazeni.

Výrobce ručí 2 roky za kvalitu a bezvadnou funkci zařízení a 5 let za funkci řídící elektroniky. Na napájecí baterie, které jsou součástí výrobku, je záruka 6 měsíců. Záruční doba je počítána od data prodeje.

Délka záruky je uvedena na záručním listě, který je součástí výrobku. V případě, že není záruční list součástí výrobku, platí záruka 2 roky na zařízení, 6 měsíců na napájecí baterie.

Mapa servisních středisek

Plzeňský kraj Karlovarský kraj Ústecký kraj Liberecký kraj Královehradecký kraj Pardubický kraj Olomoucký kraj Moravskoslezský kraj Zlínský kraj Jihomoravský kraj Vysočina Jihočeský kraj Praha Středočeský kraj
nahoru

© 2014 - 2020 SANELA s.r.o.

Developed by MEDIA ENERGY s.r.o. / Design by JEWELLDESIGN