Servis

Mapa servisních středisek

Kontaktní formulář

*
*
*
*

* = vyžadované pole
Souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Uznávání záruční opravy:

U záručních oprav je nutné předložit kupní doklad nebo řádně vyplněný záruční list s vyplněným datem prodeje a razítkem prodejní organizace.

Bez předložení jednoho z těchto dokladů není možné uznat oprávněnost reklamace. Servisní organizace jsou oprávněny si před zahájením servisní opravy vyžádat zaslání řádně vyplněného záručního listu (např. e-mailem).

V případě, že má být posouzení reklamace provedeno v místě instalace výrobku (servisní výjezd), je nutné vyplnit žádost o servisní zásah a společně s kopií kupního nebo záručního dokladu zaslat servisní organizaci. Žádost o servisní zásah je ke stažení zde: https://www.sanela.cz/servis-ke-stazeni

Jestliže nebude doložen ani jeden doklad, nebude reklamace brána jako záruční a bude zákazníkovi vyúčtována.

Podmínkou pro uznání záruky je instalace zařízení provedená dle montážního návodu osobou způsobilou dle předpisů platných v místě instalace. Současně musí být dodrženy technické podmínky výrobce pro instalaci zařízení (správné napájecí napětí, prostředí, tlak vody v řadu, atd.) Veškeré záruční podmínky jsou uvedeny v záručním listu, který je součástí výrobku. U výrobků, u kterých není přikládán záruční list, je možné si jej stáhnout zde: https://www.sanela.cz/servis-ke-stazeni

Upozornění:

Výrobky z nerezového materiálu nesmí být ošetřovány prostředky obsahujícími chlór a jeho sloučeniny. Jejich použití způsobuje poškození povrchu. Používejte výhradně čisticí prostředky určené pro nerezové materiály!

Více informací k údržbě naleznete zde: https://www.sanela.cz/servis-ke-stazeni

Výrobce ručí 2 roky za kvalitu a bezvadnou funkci zařízení a 5 let za funkci řídící elektroniky. Na napájecí baterie, které jsou součástí výrobku, je záruka 6 měsíců. Záruční doba je počítána od data prodeje.

Délka záruky je uvedena na záručním listě, který je součástí výrobku. V případě, že není záruční list součástí výrobku, platí záruka 2 roky na zařízení, 6 měsíců na napájecí baterie.

Pro uplatnění prodloužené záruky je nutné předložit řádně vyplněný záruční list s logem „záruka 5 let“.