Reklamace - nová

Vyplněním tohoto formuláře nám umožníte vyřešit případnou reklamaci na naše výrobky. Prosím, poskytněte nám kontaktní údaje a informace o reklamovaném výrobku spolu s popisem problému. Pokud máte více reklamací, vyplňte tento formulář pro každou z nich zvlášť (kontaktní údaje se zkopírují). Děkujeme Vám za důvěru v naše produkty a těšíme se na možnost Vám pomoci s řešením případného problému.


Zákazník (reklamující)
*
*
*
*
Místo instalace
*
*
*
Reklamované zboží (výrobek)
*
*
*
*
*
Návrh řešení zákazníka
Váš doplňující komentář:
Poučení
Objednatel reklamace potvrzuje odesláním správnost uvedených údajů a zároveň vyslovuje svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů za účelem provedení reklamace v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU - 2016/679) a přebírá odpovědnost za případné škody způsobené uvedením nesprávných údajů i kontaktů. Zákazník souhlasí s reklamačními podmínkami servisu, pokud není v protokolu uvedeno jinak.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.