Reklamace - nová

Vyplněním tohoto formuláře nám umožníte vyřešit případnou reklamaci na naše výrobky. Prosím, poskytněte nám kontaktní údaje a informace o reklamovaném výrobku spolu s popisem problému. Pokud máte více reklamací, vyplňte tento formulář pro každou z nich zvlášť (kontaktní údaje se zkopírují). Děkujeme Vám za důvěru v naše produkty a těšíme se na možnost Vám pomoci s řešením případného problému.


Zákazník (reklamující)
*
*
*
*
*
*
*
Místo instalace
*
*
*
*
*
*
Reklamované zboží (výrobek)
* Reklamační formulář umožnuje založit reklamaci pouze pro jeden typ výrobku (např. SLP 02K, množství 5ks). Pro založení reklamace na více typů výroku je NUTNÉ vypinit reklamační formulář pro každý typ zvlášť.
*
*
*
*
Návrh řešení zákazníka
Poučení
Objednatel reklamace potvrzuje odesláním správnost uvedených údajů a zároveň vyslovuje svůj souhlas s použitím poskytnutých osobních údajů za účelem provedení reklamace v souladu se zněním zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU - 2016/679) a přebírá odpovědnost za případné škody způsobené uvedením nesprávných údajů i kontaktů. Zákazník souhlasí s reklamačními podmínkami servisu, pokud není v protokolu uvedeno jinak.

Souhlasím se zpracováním osobních údajů.